Рубрика: Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն

Եկե՛ք վերհիշենք.

Դերանունները ութ տեսակի են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական։

Անձնական դերանունները մատնացույց են անում խոսող, խոսակից կամ մի երրորդ անձ` առանց դրանց անվանելու։

Անձնական դերանուններն են՝ ես, ինքս, մենք, ինքներս, դու, ինքդ, դուք, ինքներդ, նա, ինքը, նրանք, իրենք: Читать далее «Գործնական քերականություն»

Рубрика: Նախագծեր, Արդյունքներ

«Կարդում ենք «Սասունցի Դավիթ»» նախագիծ

10463635_798928983480145_8517289812710002768_oՆախգծի իրականացման ժամանակը-  ապրիլ-մայիս ամիսներ

Մասնակիցներ-յոթերորդ դասարանցիներ, այլ ցանկացողներ

Նախագծի ընթացք-նկարագիր-առաջադրանքներ

Читать далее ««Կարդում ենք «Սասունցի Դավիթ»» նախագիծ»