Рубрика: 6-րդ դասարան

Մարտի 7-մարտի11 (6-6, 6-7, 6-8, 6-9 դասարաններ)

Մարտի 7

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Ավարտե՛լ գործնական քերականությունը։

Մարտի 9

Դասարանում

Ստուգե՛լ գործնական քերականությունը։

Читать далее «Մարտի 7-մարտի11 (6-6, 6-7, 6-8, 6-9 դասարաններ)»
Рубрика: Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն

1․ Կետերի փոխարեն լրացրո՛ւ ջ, ճ կամ չ (անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր)։

 Ալո …, ակնակապի…, աղ…ատել, աղ…ամուղ…, ա…պարար, անա…առ, անզի… ում, անմի…ապես, ան…րդի (չջրած, չոր), անտերուն… (չքավոր), անր…ել, ա…ալուր…, ա…քաբաց, ա…ակողմյան, ա…ափնյակ, ա…լիկ, առա…արկություն, մի…ատ, մի…ոց, շուր…պար, վեր…ակետ, աղ…իկ, ո…խար, ո…իլ, չղ…իկ, փախ…ել, փար… (կավե գավաթ), քրքի…:

2․ Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:
Ջրաղացի ճրա-ի լույսն էր կեն-անության միակ նշանը համատարա- մթության մեջ:
Ծերունին նայեց հանդիպակա-  ա-պին, բար-րացավ ա-բարտակի վրա, քաշեց առա-ը հավաքված ճյուղերը, ապա մտավ ջրաղացը և դուռը կո-պեց: Քամին վզվզում էր պատերի բացվա-քներից, հա-շտակում թափվա- հար-աշաղախ ալրափոշին և փա-չում զվար-աձայն: Ծեր ջրաղացպանը կրկին անցավ իր հանապազ-րյա գործին` անշտապ կապելով ալրաթաթա- գո-նոցը:

Читать далее «Գործնական քերականություն»