Рубрика: 8-րդ դասարան

Հոկտեմբերի 12-հոկտեմբերի 16 (8-1, 8-3, 8-5, 8-7 դասարաններ)

12 հոկտեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն- ստուգում-քննարկում

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

Читать далее «Հոկտեմբերի 12-հոկտեմբերի 16 (8-1, 8-3, 8-5, 8-7 դասարաններ)»
Рубрика: Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն (12 հոկտեմբերի)

1.Կազմի՛ր խոսել, մտածել, մրթմրթալ, ոռնալ բայերի դերբայական համակարգերը։

  • Անորոշ — ել, ալ
  • Ենթակայական — ող, ացող
  • Համակատար — ելիս, ալիս
  • Հարակատար — ած, ացած
  • Անկատար — ում
  • Վաղակատար — ել, ալ
  • Ապակատար — ելու, ալու
  • Ժխտական — ի, ա
Читать далее «Գործնական քերականություն (12 հոկտեմբերի)»