Рубрика: Գործնական քերականություն

Ոճ, ոճերի դասակարգումը

Ոճերի դասակարգման տարբեր չափանիշներ ու մոտեցումներ կան, դրանք են ․

  • անհատական
  • իրադրական
  • գործառական

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՃ

Անհատական ոճը հատում է յուրաքանչյուր անհատ ստեղծագործողի, որն ունի որոշակի տաղանդ ու ստեղծագործական ուղղություն, լեզվական միջոցների յուրահատուկ ու ինքնատիպ համակարգ։

Читать далее «Ոճ, ոճերի դասակարգումը»