Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ նոյեմբերի 9-20

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորողներ, այլ ցանկացողներ

Նախագծի նպատակը՝

 • որոնողական, հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում,
 • ստեղծագործական կարողությունների զարգացում,
 • գրավոր խոսքի զարգացում,
 • ուսումնական նյութերի ստեղծում :

Նախագծային աշխատանքներ

 • Արցախցի սեբաստացիներ. տեսանյութերի շարք, ներկայանում են արցախցի սովորողները:
 • ,,Ամուր թիկունք,, . տեսանյութի կամ պատումի տեսքով ներկայացնել, թե ինչպիսի նախաձեռնություններ եք մասնակցել կամ մասնակցում:
 • Ճանաչում ենք կրթահամալիրը. քայլք այցելություններ Գինու և խաղողի դպրոց, ուսումնական ագարակ, քանդակի դպրոց, Աստղացուցարանի հետքերով: 
 • Ծանոթանալ Մխիթար Սեբաստացու կյանքին, գործունեությանը, առանձնացնել այն իրադարձությունը, որ համարում եք կարևոր, մեկնաբանել:  
 • Մխիթար Սեբաստացու դասերը, ընթերցել, մեկնաբանել, համեմատել կրթահամալիրում սովորածի հետ:
 • Մխիթար Սեբաստացու աշխատությունները. ինչ աշխատանքն է հրապարակել, ինչի մասին են, որտեղ կարող ենք գտնել: Տեղեկատվական տեսանյութի պատրաստում: 
 • Սեբաստացու և կրթահամալիրի մասին խաղի պատրաստում: 
 • Մխիթար Սեբաստացի ,,Գիրք քրիստոնէականի վարդապետութեան,, ընթերցումներ։

Արդյունքներ