14 դեկտեմբերի

Դասարանում

Ֆ․ Դոստոևսկու ,,Տղան թաթիկով,, պատմվածքի քննարկում։

Գրավոր վերլուծե՛լ պատմվածքը։

15 դեկտեմբերի

Դասարանում

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

16 դեկտեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն-ստուգում

Աշխատանք անհատական նախագծերով։

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

17 դեկտեմբերի

Դասարանում

Գործնական քերականություն