Рубрика: 8-րդ դասարան

Մայիսի 10-մայիսի 14 (8-1, 8-3, 8-5, 8-7 դասարաններ)

Մայիսի 10

Դասարանում

Գործնական քերականություն-ստուգե՛լ

Գործնական քերականություն— կատարե՛լ առաջադրանքները

Մայիսի 11

Դասարանում

Գործնական քերականություն-ստուգե՛լ

Գործնական քերականություն— կատարե՛լ առաջադրանքները

Լրացուցիչ աշխատանք

կամ

  • Ստեղծագործական աշխատանք

Մայիսի 12

Դասարանում

Ստեղծագործական և թարգմանչական աշխատանքների ստուգում։

Մայիսի 13

Դասարանում

6-8-րդ դասարան

Մայիսի 14

Դասարանում

Ընթերցանություն գրադարանում։

Լրացուցիչ աշխատանք

Ընթերցե՛լ Ակ․ Բակունցի պատմվածքները․

Рубрика: Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն

Կետադրե՛լ նախադասությունները և ձևաբանորեն վերլուծե՛լ․

Կհանդիպես նրան բայց հաջողություն չեմ ակնկալում:
Ուսին մնացել է խոռոչաձև սպի  իսկ հոգում չսպիացող մի ցավ:
Մեքենան դղրդյունով անցավ քարե նեղ կամուրջը  մի քանի կիլոմետր համաչափ վազքով սլացավ գետի ափով ապա բարձրացավ քարքարոտ ճանապարհով:
Թողել եմ ներքև և փառք և գանձ և քեն և նախանձ:
Ոչ հայրենիք ունի  ոչ տուն  ոչ անուն:
Կրակը լափեց թե սերմ թե սերմնացան:
Նա այն հարուստներից էր որոնց պարսկերեն հորջորջումով կոչում են նովսիքա այսինքն նոր քսակի տեր:
Հովիվներն աշխատում էին թաքցնել ոչխարների հոտերը և գուժում էին այդ բոթը:
Երիտասարդը մխրճվել էր մինչև հատակը և ոչ մի ապարանք չէր տեսել այդտեղ:
Կրակները վաղուց հանգել էին  և շարժումը դադարել էր:
Տներում վառվում էին կրակները և գյուղի վրա բացվում էր պարզ ու աստղազարդ երկինքը:
Հանգչում էին լույսերը և մի ակնթարթում մասրենին կորչում էր խավարի մեջ: