Рубрика: Նախագծեր, Արդյունքներ

Թումանյանական ընթերցումներ

Վեցերորդ դասարանցիների հետ սկսել ենք Թումանյան կարդալ։ Սովորողները վերանայել են, կրկնել, կարդացել, ընտրել են «իրենց Թումանյանը», անհատապես, ծնողների, ընկերների հետ կարդացել, ձայնագրել-տեսագրել։ Նախագիծը շարունակական է․․․

Рубрика: 6-րդ դասարան

Փետրվարի 21-փետրվարի 25 (6-6, 6-7, 6-8, 6-9 դասարաններ)

Փետրվարի 21

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Լրացուցիչ աշխատանք

Փետրվարի 22

Դասարանում

Թումանյանական ընթերցում-կրկնում, սովորում եք ստեղծագործությունները, ձայնագրում կամ տեսագրում (ընտանեկան կամ անհատական)։

Читать далее «Փետրվարի 21-փետրվարի 25 (6-6, 6-7, 6-8, 6-9 դասարաններ)»
Рубрика: Գործնական քերականություն

Գոյականի թիվը

Գոյական անուններն ունեն երկու թիվ՝ եզակի և հոգնակի։ Եզակի թիվը ցույց է տալիս եզակի, մասնավոր առակա կամ տվյալ տեսակի առարկան ընդհանրապես, ինչպես՝ ծառտղա։ Բառի ուղիղ ձևն է։ Հոգնակի թիվը ցույց է տալիս նույն տեսակի մեկից ավելի առարկաներ՝ ծառերտղաներ։ Կազմվում է եր և ներ վերջավորությունների միջոցով։ Միավանկ բառերին ավելանում է եր վերջավորությունը, իսկ բազմավանկներին՝ ներ-ը։

Читать далее «Գոյականի թիվը»