Рубрика: 6-րդ դասարան

Մայիսի 23-մայիսի 27 (6֊6, 6֊7, 6֊8, 6֊9 դասարաններ)

Մայիսի 23

Դասարանում

  • Ստեղծագործական աշխատանք

Գրավո՛ր պատմիր այս ուսումնական տարվա ամենահետաքրքրիր դեպքի մասին (աշխատանքդ վերնագրի՛ր)

Լրացուցիչ աշխատանք

  • Ստեղծագործական աշխատանք

Գրավո՛ր պատմիր այս ուսումնական տարվա ամենահետաքրքրիր դեպքի մասին (աշխատանքդ վերնագրի՛ր)

Մայիսի 24

Դասարանում

Մայրենիի մայիսյան ֆլեշմոբ

Մայիսի 25

Դասարանում

  • Մայիսյան հաշվետվություն