Նոյեմբերի 22

Դասարանում

Գործնական քերականություն

Նոյեմբերի 23

Դասարանում

Ընթերցում ենք գրադարանում։

Նոյեմբերի 24

Դասարանում

Անգիր ենք ասում ,,Անդաստանը,,։

Ստուգում ենք Գործնական քերականությունը

Նոյեմբերի 25

Դասարանում

Անգիր ենք ասում ,,Անդաստանը,,։

Ստուգում ենք Գործնական քերականությունը։

Լրացուցիչ աշխատանք

Դ․ Վարուժա «Անդաստանը»-անգիր սովորել։

Նոյեմբերի 26

Դասարանում

Ընտրի՛ր վերնագրերից մեկը և ստեղծագործի՛ր.

  • Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի
  • Թարս երկիրը
  • Դեղին տերևի ճանապարհորդությունը
  • Զարմանալի անձրևը
  • Վերնագիր` քո ընտրությամբ

Լրացուցիչ աշխատանք