Рубрика: Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն (18 նոյեմբերի, լրացուցիչ աշխատանք)

Ժամանակակից հայերենում գոյականն ունի երկու առում՝ որոշյալ ու անորոշ։

Որոշյալ առումով դրված գոյականները ցույց են տալիս խոսողին ու խոսակցին հայտնի առարկաներ։ Անորոշ առումով դրվում են այն գոյականները, որոնց անվանած առարկաները հայտնի չեն խոսողին։ Որոշյալի կարգը ժամանակակից հայերենում արտահայտվում է Ն կամ Ը հոդերի միջոցով, որոնց հակադրվում են 0 կամ մի ձևերը, որոնք արտահայտում են անորոշի կարգը։ Читать далее «Գործնական քերականություն (18 նոյեմբերի, լրացուցիչ աշխատանք)»

Рубрика: 7-րդ դասարան

Նոյեմբերի 18-նոյեմբերի 22 (7-1, 7-3, 7-5, 7-7 դասարաններ)

20191024_130854Նոյեմբերի 18

Դասարանում

Քննարկում ենք Վահան Թոթովենցի ,,Ներման աղոթքը,, , ստուգում առաջադրանքները:

Լրացուցիչ աշխատանք

Հոկտեմբեր ամսվա ամփոփաթերթ-լրացնել Читать далее «Նոյեմբերի 18-նոյեմբերի 22 (7-1, 7-3, 7-5, 7-7 դասարաններ)»

Рубрика: Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն (18 նոյեմբերի)

Կրկնի՛ր և հիշի՛ր.

Գոյականների կրած փոփոխությունները հոլովների միջոցով կոչվում է հոլովում: Բառերը թեքվում կամ փոփոխության են ենթարկվում սեռական հոլովից:

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ) Читать далее «Գործնական քերականություն (18 նոյեմբերի)»