Рубрика: 8-րդ դասարան

Ապրիլի 19-ապրիլի 23 (8-1, 8-3, 8-5, 8-7 դասարաններ)

Ապրիլի 19

Դասարանում

Սահյանական ընթերցումներ․․․

Լրացուցիչ աշխատանք

1․Անգի՛ր սովորել բանաստեղծությունը․

Այս իմ հրաշք աշխարհն է

Այս իմ հրաշք աշխարհն է, ուր
Գլխիվայր են ծառերն աճում,
Եվ ջրվեժներն ալեփրփուր
Դեպի երկինք են շառաչում։
Սարը սարից ամպ է խլում,
Ջուր է խմում ձորը ձորից,
Երկնքի մեջ արտ է ծլում,
Ու երկինք է բուսնում հողից…
Այս իմ հրաշք աշխարհն է, ուր
Շողքը տեր է, շվաքը՝ հյուր։ 

Читать далее «Ապրիլի 19-ապրիլի 23 (8-1, 8-3, 8-5, 8-7 դասարաններ)»
Рубрика: Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն (19.04)

Կապ կոչվում են այն բառերը, որոնք մի բառ կապում են մեկ այլ բառի և այդ
կապվող բառի հետ դառնում են նրա լրացումը։ Օրինակ՝ խոսել դասից կապակ-
ցության մեջ խոսել և դասից բառերը կապվել են իրար անմիջականորեն՝
հոլովաձևով, սակայն խոսել դասի մասին կապակցության մեջ մասին բառը դասի
բառը կապել է խոսել բառին, և դասի մասին կապակցությունը արտահայտել է
բերել մեկ իմաստ՝ դասից։ Մասին-ը կապ է և կապակցել է խոսել և դասի
բառաձևերը։

Читать далее «Գործնական քերականություն (19.04)»