Դեկտեմբերի 27-30- ի ընթացքում կատարել եմ. 
Առցանց աշխատանք

  • Մասնակցություն օրացույցով որոշված առցանց հավաքներին:
  • Ձմեռ պապի գրասենյակի աշխատանք։
  • Աշխատել, ամբողջացրել եմ Հունվարյան ճամբարի նախագծերը։
  • «Դպիր»ամսագրի հոդվածների վերականգնում: 
  • Պատրաստել եմ «Ուսումնական ձմեռ» նախագիծը, ուղարկել սովորողներիս: 
  • Էլ. փոստի նամակների ստուգում, պատասխանում:
  • Կիսատ նախագծերի մշակումներ:
  • Սովորողների գնահատում (տե՛ս Միջին դպրոցի գնահատման մատյանում- 6-6, 6-7, 6-8, 6-9 դասարաններ)

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

  • Դասասենյակի մաքրություն
  • Մասնակցություն Արևմտյան դպրոց-պարտեզի Ամանորյա ծեսին։