Մայիսի 10

Դասարանում

Գործնական քերականություն-ստուգե՛լ

Գործնական քերականություն— կատարե՛լ առաջադրանքները

Մայիսի 11

Դասարանում

Գործնական քերականություն-ստուգե՛լ

Գործնական քերականություն— կատարե՛լ առաջադրանքները

Լրացուցիչ աշխատանք

կամ

  • Ստեղծագործական աշխատանք

Մայիսի 12

Դասարանում

Ստեղծագործական և թարգմանչական աշխատանքների ստուգում։

Մայիսի 13

Դասարանում

6-8-րդ դասարան

Մայիսի 14

Դասարանում

Ընթերցանություն գրադարանում։

Լրացուցիչ աշխատանք

Ընթերցե՛լ Ակ․ Բակունցի պատմվածքները․