Рубрика: 7-րդ դասարան

17.09.2019 (7-1, 7-3, 7-5, 7-7 դասարաններ)

SAM_3255Դասարանում

Կարդում ենք Ստ. Զորյանի ,,Զրույց գեղեցիկի մասին,, ստեղծագործությունը:

Լրացուցիչ աշխատանք

Կարդում ենք Ստ. Զորյանի ,,Զրույց գեղեցիկի մասին,, ստեղծագործությունը:

Առաջադրանքներ

  1. Ընդգծված բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  2. Ի՞նչ պատկերացում ունեին իշխանն ու ճարտարապետը գեղեցիկի մասին:
  3. Գրի՛ր քո պատկերացումները գեղեցիկի մասին (ոչ միայն արտաքին): Ի՞նչ ես հասկանում ,,գեղեցիկ,, ասելով: