20191024_130854,,Բարբառային հեքիաթների, մանրապատումների ընթերցում,, նախագիծ

Արդյունքներ

,,Թարգմանում ենք,, նախագիծ

Արդյունքներ (նորաբաց բլոգ)

,,Ստեղծագործում ենք,, նախագիծ

Արդյունքներ (ներկայացումը` շուտով)