Рубрика: 6-րդ դասարան

Հոկտեմբերի 11-հոկտեմբերի 15(6-6, 6-7, 6-8, 6-9 դասարաններ)

Հոկտեմբերի 11

Դասարանում

Լրացուցիչ աշխատանք

Читать далее «Հոկտեմբերի 11-հոկտեմբերի 15(6-6, 6-7, 6-8, 6-9 դասարաններ)»
Рубрика: Առաջադրանքներ

Գրաբարյան օրեր

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

կոյր — կույր

Բառարան

աչօք — աչքով

մտօք — մտքով

Читать далее «Գրաբարյան օրեր»